Kanalizacijski sistemi kot merilo za razvitost civilizacije

V primeru odsotnosti tudi najprimitivnejših toaletnih objektov in kanalizacijskih sistemov so se bili ljudje primorani olajšati, kjerkoli so se pač že lahko. Izločki na cestah, na odprtem ali javnih površinah ter v rekah so bili vsakdanji prizor, dokler ni nastopilo tretje tisočletje pr. n. št., znano kot obdobje čistoče, ko je v svetu v različnih krajih prišlo do odkritja stranišč in kanalizacijskih sistemov.čiščenje kanalizacije

Eno izmed najnaprednejših tovrstnih sistemov naj bi okoli 2800 pr. n. št. uporabljali v Moen-Jo-Daru, v dolini reke Ind. Odtočni sistemi naj bi delovali s pomočjo pretoka vode, ki je iz zbirnikov odnašala izločke. Ta sistem se je seveda znatno razlikoval od sistemov, ki so se uporabljali npr. v rimski in grški civilizaciji, in je lep pokazatelj razvoja različnih ločenih civilizacij.

Zavedanje pomembnosti ureditve tovrstnega sistema je ključen moment v zgodovini razvoja vsake civilizacije. Z gostejšim naseljevanjem določenih območij je namreč vzdrževanje reda in higiene, kot stebrov zdrave in močne sredine, postalo nuja za preživetje. Neurejeno upravljanje in kopičenje izločkov na javnih mestih ali na odprtem je sinonim za gojišče različnih nevarnih bolezni in posledično destabilizacije, in tega so se, zlasti na območjih s koncentrirano populacijo, upravljavci hitro naučili. Žal so znanje oz. spoznanja »starih civilizacij« za nekaj časa potonila v pozabo, nevarne bolezni, ki so se zaradi neurejenih sistemov nenadzorovano širile, pa so v različnih obdobjih skozi zgodovino zahtevale več človeških življenj in povzročile več neredov.

Sedaj je to področje zakonsko urejeno; mi pa govorimo o teh vprašanjih, kot o vprašanjih preteklosti.

V skladu z modernim pravilnikom in odloki, ki se uporabljajo dandanes, je priključitev na javno kanalizacijo, če je to seveda izvedljivo, obveznost, neizpolnjevanje slednje pa je prepoznano kot kaznivo dejanje. Glede na zakonodajo se, če možnosti za priključitev ni, vprašanje ravnanja z izločki rešuje z greznicami. V Sloveniji je uzakonjena tudi obveznost nadomestitve greznice z malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali njena ustrezna predelava, in sicer do leta 2017.

Predpisano pa ni samo upravljanje temveč tudi načini vzdrževanja greznic, kanalizacije in podobnih sanitarnih sistemov. Tu govorimo zlasti o čiščenju kanalizacije, praznjenju greznic in odvozu izčrpane vsebine.

Podjetja, ki se s tem ukvarjajo, so lahko javna podjetja ali zasebna podjetja. Vedno pa se pred čiščenjem kanalizacije (Komunala Mežan) ali praznjenjem greznice dobro pozanimajte o podjetju, ki te storitve ponuja. Izberite strokovnjake – izberite podjetje Mežan.
https://www.youtube.com/watch?v=WMS_hxKhKlo

Objave iz iste kategorije:

by
Categories: