Pomembni elementi, ki jih zahteva uspešna izdelava spletnih strani

Izdelava spletnih strani zahteva v prvi vrsti dobro ujemanje med naročnikom in ponudnikom. Zakaj? Ko se naročnik obrne na podjetje, ki izdeluje spletne strani, ima v svojih mislih običajno neko vizijo, ki bi ji rad sledil. To mora za potrebe dogovora preliti na papir – odlično je, če lahko skicira kaj bi rad in kako, saj se tako precej lažje pogovarja tako o oblikovanosti kot o programerskem delu oziromao funkcionalnosti strani. Ko je osnovna zamisel v grobem zrisana, pa se lahko začnejo bolj podrobni pogovori.izdelava-spletnih-strani
Ugotoviti je treba, kakšna bo spletna stran – gre za kratko predstavitev, ki bo bolj kot ne vedno enaka, za celovito in podrobno predstavitev podjetja in njegovih izdelkov, za spletni časopis, kjer se bodo ves čas dodajale nove objave … Dogovoriti se je potrebno o menijih in nivojih, o tem, kako se bodo ti medsebojno povezovali. Doreči, ali bo del spletne strani tudi spletna trgovina.

Kaj pa spletni forum?


Večina preprostih spletnih strani ima v osnovi glavno stran in podstrani. Po videzu ima glavo in nogo, vmes pa vsebinski del, na straneh, ki naj bi služile kot mediji, pa je seveda vedno predviden tudi oglasni prostor. To so tiste osnove, brez katerih ne gre. Celotno vsebino je mogoče razdelati v obliki drevesa – podstrani postanejo veje, iz katerih lahko izhajajo še bolj podrejene strani.
Izdelava spletnih strani mora vzeti v obzir tako tekstovne kot netekstovne elemente, torej tudi slike, posnetke, zvočne zapise …

spletna-stranA preden se začnete ukvarjati z materiali ter vsem tistim, kar je na spletni strani vidno, morate poskrbeti za celotno ozadje. Nenazadnje se izdelava spletnih strani ne začne kar z oblikovanjem in programiranjem. Še prej se je treba odločiti, kakšno bo ime domene za spletno stran, kje bo spletna stran gostovala, ali bo temeljila na odprti kodi in podobno.

Objave iz iste kategorije: